POLÍTICA DE PRIVACITAT

FUNDACIÓN BERTELSMANN (d’ara endavant, el “Titular”), com a responsable del tractament, tractarà les seves dades personals quan ens les faciliti en registrar-se com a usuari i durant la navegació a través del lloc web [Empresas Que Inspiran] (d’ara endavant, el “Lloc Web”), segons el que es disposa al “Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril” (RGPD) i a la “Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals” (LOPDGDD).

Quan vostè ens faciliti dades personals, ja sigui en registrar-se al Lloc Web, en respondre qüestionaris que li facilitem en relació amb els nostres serveis o en rebre qualsevol dels serveis que proporcionem, o simplement en navegar pel Lloc Web, ho estarà fent d’acord amb els termes de la Política de Privacitat i amb l’Avís Legal, vigent a cada moment, de manera que caldrà que revisi aquests textos per comprovar que hi està conforme.

El Lloc Web del qual és titular FUNDACIÓN BERTELSMANN pot contenir enllaços a llocs web de tercers, les polítiques de privacitat dels quals són alienes a les del Lloc Web. En accedir a aquells llocs web vostè pot decidir si n’accepta les polítiques de privacitat i de cookies.

Informació bàsica sobre protecció de dades:

1. Dades recopilades

En registrar-se al Lloc Web, els usuaris hauran de proporcionar les dades següents: nom, cognoms, gènere, càrrec, telèfon, adreça de correu electrònic i nom del centre educatiu o empresa al qual pertanyen, segons correspongui, així com les dades següents: adreça postal, CIF, lloc web, adreça de correu electrònic i descripció, si pertany a una empresa, i adreça postal, codi de centre, titularitat, lloc web i adreça de correu electrònic, si pertany a un centre educatiu.

2 . Responsables del tractament

FUNDACIÓN BERTELSMANN
Adreça: Calle O’Donnell 10, 28009 Madrid (Espanya)
Adreça de correu electrònic: info@fundacionbertelsmann.org
CIF: G07747686
Telèfon: +34 93 268 73 73

El consentimiento que usted nos otorga para el tratamiento de sus datos implica el consentimiento para su tratamiento por el Titular del Sitio Web.

3. Ús de la informació proporcionada i finalitat del tractament de dades personals.

Per a què s’utilitzen les seves dades?

  1. Promoure i gestionar la seva participació en el programa Empresas que Inspiran.
  2. Posar en contacte centres educatius i empreses que estiguin interessats a participar en el programa Empresas que Inspiran.
  3. Compartir el seu perfil d’usuari complet amb els usuaris d’interès que vostè hagi seleccionat a través de la nostra plataforma a fi d’ajudar-lo a establir connexions rellevants per a vostè.
  4. Compartir determinada informació bàsica del seu perfil, és a dir, el seu perfil públic, amb tots els usuaris del Lloc Web.
  5. Enviar-li newsletters i altres comunicacions sempre que vostè s’hi hagi subscrit a través del formulari posat a la seva disposició al Lloc Web.
  6. Informar-lo sobre diversos esdeveniments, programes i iniciatives que puguin resultar-li interessants.
  7. Gestionar i respondre les seves preguntes o comentaris enviats a través del formulari de contacte del Lloc Web.
  8. El Titular tractarà les seves dades personals per donar compliment a qualsevol obligació legal que li correspongui.

Així mateix, el convidem a llegir la nostra Política de Cookies completa per entendre detalladament quines cookies hi ha al Lloc Web i com configurar-les o eliminar-les.

4. Procedència i legitimació

La legitimació per a les finalitats del tractament de les seves dades personals descrites en aquesta Política de Privacitat té com a base legal el consentiment, lliure, específic, informat i inequívoc, que vostè ens facilita.

L’acceptació de les caselles habilitades a aquest efecte suposa que vostè atorga el seu consentiment exprés i inequívoc al Titular per al tractament de les seves dades personals amb la finalitat i característiques detallades a la present Política de Privacitat. Per tant, la negativa a subministrar les dades personals sol·licitades, o el lliurament de dades inexactes o incompletes, podria ocasionar la impossibilitat de prestar-li els serveis sol·licitats de manera adequada.

5. Newsletter

Si vostè se subscriu als nostres Newsletters, s’utilitzarà la seva adreça de correu electrònic amb finalitats informatives fins que se’n doni de baixa. Se l’actualitzarà periòdicament per correu electrònic sobre temes actuals relacionats amb els nostres projectes i rebrà correus electrònics que l’informaran d’ocasions especials, com ara nous estudis i esdeveniments.

Utilitzem l’anomenat procediment de doble subscripció (o subscripció confirmada) per registrar la seva subscripció al nostre Newsletter; sobre la base d’això, li enviarem el nostre Newsletter per correu electrònic només quan s’hagi confirmat expressament que vol que activem l’enviament del nostre Newsletter informatiu. Posteriorment, se li enviarà un correu electrònic de notificació i se li sol·licitarà que confirmi que vol rebre el nostre Newsletter.

6. Destinataris de les dades personals

Les seves dades personals podran ser cedides a les administracions públiques, inclosos Jutjats i Tribunals, quan així es requereixi d’acord amb la legislació aplicable.
També podran tenir accés a les seves dades personals les empreses prestadores de serveis que el Titular contracti o que cooperin en el projecte Empresas que Inspiran; aquests tercers tindran la condició d’Encarregats del tractament. El Titular només contractarà els Encarregats del tractament que calguin per acomplir els objectius exposats en aquesta Política de Privacitat. En tot cas, els Encarregats del tractament s’han compromès al compliment de les disposicions normatives d’aplicació en matèria de protecció de dades personals.

Sense perjudici que, en un futur, altres Encarregats del tractament puguin col·laborar en el projecte Empresas que Inspiran, actualment el Titular disposa dels Encarregats del tractament següents, que s’han compromès a complir les disposicions normatives en matèria de protecció de dades i han subscrit el corresponent contracte per encàrrec de tractament de dades amb el Titular:

CEIM. Confederación Empresarial de Madrid-CEOE
Adreça: C/ Diego de León (28006) Madrid (Espanya)
Adreça de correu electrònic:  info@ceim.es
CIF. G-28513307
Tel: 914115317

Voluntariado y Estrategia, S.L.
Dirección: C/Juan Bautista Corachan, 22 – puerta 2. (46018) Valencia (España)
Adreça de correu electrònic: info@voluntariadoyestrategia.com
CIF: B 98734692 

Fundación Bancaria Ibercaja
Dirección: C/Joaquín Costa, 13 (50001), Zaragoza (España)
Adreça de correu electrònic: privacidadgdpr@fundacionibercaja.es
CIF: G 5000652 

7. Drets

Vostè podrà exercir els drets que la normativa vigent li reconeix: accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades en els casos i amb l’abast que estableixi la normativa aplicable a cada moment. Vostè també té dret a retirar el consentiment en cas que l’hagi prestat i a oposar-se a rebre comunicacions comercials.

Si vol exercir algun dels seus drets, o rebre més informació sobre aquests drets, comuniqui’s amb nosaltres utilitzant les dades de contacte disposades al final d’aquesta Política de Privacitat. Les sol·licituds enviades per correu electrònic s’hauran de realitzar des de l’adreça de correu mitjançant la qual ha realitzat el registre al Lloc Web.

Així mateix, té el dret de presentar una reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

8. Termini de conservació de les dades personals

Les seves dades personals seran conservades mentre siguin necessàries per a la finalitat establerta a la present Política de Privacitat i sempre que no hagi exercit el seu dret de supressió, oposició o limitació del tractament.

En el moment en què no calguin per a aquesta finalitat, les dades seran bloquejades durant el període en què puguin ser necessàries per complir amb les nostres obligacions legals o reglamentàries, així com per atendre eventuals responsabilitats sorgides del seu tractament. Un cop superat aquest període, les dades seran definitivament cancel·lades.

9. Mesures de seguretat

El Titular ha adoptat les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa necessàries de conformitat amb l’estat de la tecnologia per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, d’acord amb els nivells de seguretat adequats a les dades que es faciliten a fi d’evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració i l’accés no autoritzat a les dades que ens faciliten.

El Titular es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte de les dades personals proporcionades per l’usuari d’acord amb la legislació aplicable.

Per a més informació sobre el tractament de dades personals, no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres a través de les dades de contacte proporcionades.

caCatalà