DESCOBREIX LES ACTIVITATS D’ORIENTACIÓ EN QUÈ POTS PARTICIPAR

Estades educatives

Les estades educatives tenen un alt impacte en els estudiants, ja que els permeten descobrir en profunditat el funcionament d’una empresa. L’activitat consisteix a ser (entre un i tres estudiants) l’‘ombra’ d’un professional durant diversos dies per conèixer els diferents departaments i professionals que treballen a l’empresa i participar en reunions i altres activitats.

A la Comunitat de Madrid, aquesta activitat es realitza en el marc del programa 4º ESO+Empresa. Aquest programa té l’estatus d’activitat extraescolar i es desenvolupa de manera voluntària per part dels alumnes.

VULL

participar en estades educatives

visitas_option1

Visites a empreses

Les visites a empreses són una activitat molt interessant per tal d’oferir als estudiants una visió global sobre una empresa i un sector.

Durant el recorregut per les instal·lacions de l’empresa, que sol durar entre una i dues hores, els estudiants, a més, coneixeran diferents professionals.

VULL

participar en visites a empreses

Xerrades amb professionals

Les xerrades amb professionals se solen desenvolupar en centres educatius i consisteixen en l’explicació dels professionals sobre la seva professió, el seu sector i la seva trajectòria acadèmica a un grup d’estudiants.

Aquesta activitat ajuda els estudiants a entendre que l’orientació és un procés al llarg de la vida i que es pot arribar a una mateixa professió a través de diferents camins, entre d’altres qüestions.

VULL

participar en xerrades amb professionals

imagen2_proyectos-especiales-1

Altres activitats

Aquesta secció és un altaveu per donar visibilitat a projectes d’orientació impulsats per empreses o entitats socials i adreçats a estudiants de secundària. Hi tenen cabuda, per exemple, projectes de formació en àrees STEM, el foment de vocacions, el desenvolupament de competències o bé poden estar enfocats a desmuntar estereotips sobre professions, sectors o formacions.

VULL

publicar un projecte d’orientació

caCatalà